Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ phòng hộ

Quỹ phòng hộ (Hedge fund) là một hình thức quỹ đầu tư phòng ngừa rủi ro được các nhà đầu tư chủ động quản lý.

Nguồn vốn của quỹ được huy động từ các nhà đầu tư ay các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, và sử dụng để đầu tư vào các loại tài sản tài chính với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.

Các quỹ phòng hộ không bị quản lý chặt chẽ như các quỹ tương hỗ.

Do đó, họ có thể kiếm lợi nhuận bằng việc áp dụng các chiến lược đầu tư rủi ro hơn như sử dụng đòn bẩy trong đầu tư, bán khống cổ phiếu hoặc nắm giữ các vị thế trong phái sinh.

Mặt khác, điều này có thể làm tăng rủi ro thua lỗ cũng như phải thanh toán một khoản chi phí cao hơn.

Các quỹ phòng hộ không được chào bán một cách công khai.

Thay vào đó, chúng được cấp riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí và các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, thường từ 1 triệu đô la trở lên.

Các quỹ phòng hộ thường tính phí quản lý tài sản hàng năm từ 1% đến 2% giá trị tài sản được đầu tư cũng như “phí hiệu suất” là 20% lợi nhuận vốn hàng năm của quỹ.

Một số quỹ phòng hộ yêu cầu các thành viên hợp danh (người quản lý quỹ) phải đáp ứng một mức lợi nhuận nhất định để đủ điều kiện không bị tính phí hiệu suất.

Vì vậy, phí hiệu suất có thể được xem là động cơ khuyến khích cho các thành viên hợp danh phải chấp nhận rủi ro.

Mặc dù quỹ phòng hộ là một quỹ phổ biến trên thế giới, song đây vẫn là một thuật ngữ còn khá xa lạ đối với nhà đầu tư Việt Nam.