Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Danh mục đầu tư là gì

Danh mục là sự kết hợp các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các loại tài sản khác nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư.
Mỗi danh mục có tỷ trọng phân bổ giữa các tài sản khác nhau, và có thể thay đổi tuỳ theo mỗi người.

Đầu tư theo danh mục theo định kỳ có thể giúp giảm thiểu rủi ro khi mua đỉnh và giúp bạn giữ vững kỷ luật đầu tư trong một khoảng thời gian dài. Bạn có thể tập trung và đầu tư và tránh lo lắng khi thị trường điều chỉnh ngắn hạn.

Khám phá nhóm danh mục đã được Tititada thiết kế riêng tuỳ theo khả năng chịu đựng và khẩu vị rủi ro của mỗi người. Chính bạn cũng có thể tự tạo danh mục cho riêng mình.