Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hệ số hấp thụ

Hệ số hấp thụ (3)

Hệ số hấp thụ (Absorption rate) là một chỉ số quan trọng trong thị trường bất động sản, vì nó cho biết tốc độ bán hoặc cho thuê nhà ở trong một khu vực cụ thể.

Nó được tính bằng cách chia số lượng nhà ở được bán hoặc cho thuê trong một khoảng thời gian nhất định cho tổng số nhà ở sẵn có trong khu vực đó.

Hệ số hấp thụ có thể giúp người mua, người bán và nhà phát triển bất động sản đánh giá được xu hướng và nhu cầu của thị trường, cũng như đưa ra các quyết định phù hợp về giá cả và thời điểm giao dịch.Hệ số hấp thụ cao cho biết thị trường có nhiều người mua hoặc người thuê hơn so với nguồn cung nhà ở, do đó tạo ra lợi thế cho người bán và khuyến khích việc xây dựng nhà mới.

Ngược lại, hệ số hấp thụ thấp cho biết thị trường có nhiều nhà ở hơn so với nhu cầu, do đó tạo ra lợi thế cho người mua và yêu cầu người bán giảm giá để thu hút khách hàng.