Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ hưu trí

Quỹ hưu trí (Retirement fund) là số tiền một người tiết kiệm từ hôm nay để xây dựng một nguồn tài chính dư dả khi nghỉ hưu.

Khi về già, bạn không còn khả năng lao động để tạo ra một dòng tiền đều đặn đáp ứng các nhu cầu nghỉ dưỡng hay duy trì cuộc sống.

Số tiền bạn đóng vào các quỹ hưu trí hàng kỳ (theo tháng/năm) sẽ được đem đi gửi tiết kiệm hoặc đầu tư và mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận đáng kể trong dài hạn.

Do đó, việc thiết lập một quỹ hưu trí có vai trò rất quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, nếu tình hình tài chính của bạn hiện tại đang gặp khó khăn, ví dụ như có một khoản nợ lớn chưa thanh toán xong, thì bạn nên cân nhắc việc giảm tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm cho quỹ hưu trí.

Tại Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xã hội là một ví dụ tiêu biểu của quỹ hưu trí. Người dân hoàn toàn có thể an tâm với việc gửi tiền của mình vì quỹ được hoạt động trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và có tính thanh khoản cao, có thể hoàn vốn khi cần thiết.