Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bộ máy quan liêu

Bộ máy quan liêu (Bureaucracy) một thuật ngữ miêu tả một tổ chức phức tạp có hệ thống và quy trình nhiều lớp. Bộ máy quan liêu được thiết kế để duy trì tính thống nhất và kiểm soát trong một tổ chức. Ngoài ra, bộ máy quan liêu còn đảm bảo tính đúng đắn về thủ tục trong bất kể hoàn cảnh nào. Vì phải tuân theo có hệ thống, quy trình nên việc ra quyết định có thể bị chậm lại. Ngày nay, cách vận hành theo hệ thống quan liệu thường gặp phải sự chỉ trích gây gắt từ công chúng vì tốn kém thời gian và tiền bạc.

Bộ máy quan liêu mô tả các phương pháp thường được thiết lập trong các chính phủ và các tổ chức lớn, chẳng hạn như các tập đoàn. Bộ máy quan liêu có thể có lợi ích trong việc quản lý và duyệt quyết định trong các tổ chức lớn và phức tạp. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến sự chậm trễ và cồng kềnh, và đôi khi gây ra sự không linh hoạt. Nếu không được quản lý tốt, bộ máy quan liêu có thể trở thành vấn đề trong việc đáp ứng nhanh chóng các thay đổi và thách thức môi trường.