Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kì chuyển đổi tiền mặt

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) biểu thị thời gian (ngày) mà công ty cần để chuyển đổi khoản đầu tư vào hàng tồn kho và thành dòng tiền từ việc bán hàng. CCC đo lường quá trình sản xuất cũng như bán hàng trong bao lâu trước khi nó được chuyển thành tiền mặt nhận được. Chỉ số này đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý của công ty. CCC giảm hoặc ổn định trong nhiều thời kỳ là một dấu hiệu tốt rằng doanh nghiệp đã đi đúng hướng và đang phục vụ hiệu quả nhu cầu của thị trường và khách hàng. CCC tăng sẽ dẫn đến việc cần phải điều tra và phân tích nhiều hơn 

CCC = DIO + DSO - DPO

Trong đó

- DIO=Số ngày xử lý hàng tồn kho

- DSO=Số ngày thu tiền khách hàng

- DPO=Số ngày phải trả nhà cung cấp

CCC sẽ khác nhau tùy theo ngành, dựa trên tính chất hoạt động kinh doanh và áp dụng cho một số lĩnh vực thuộc quản lý hàng tồn kho cùng các hoạt động liên quan. Ví dụ, các công ty phần mềm cung cấp chương trình máy tính thông qua cấp phép có thể đạt được doanh thu và lợi nhuận mà không cần phải quản lý kho dự trữ.

Các doanh nghiệp có thể có CCC âm vì họ là nhà bán lẻ trực tuyến trực tiếp nhận tiền về tài khoản để bán hàng hóa. Người bán bên thứ ba sử dụng nền tảng trực tuyến sẽ cung cấp hàng hóa trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, những công ty này không thanh toán cho người bán ngay sau khi bán mà có thể tuân theo chu kỳ thanh toán hàng tháng hoặc quý. Cơ chế này cho phép các công ty giữ tiền mặt trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, hàng hóa còn được người bán bên thứ ba trực tiếp cung cấp cho khách hàng thì nhà bán lẻ có thể không lưu giữ bất kỳ hàng tồn kho nào trong nhà.