Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá phòng trung bình hàng ngày

Giá phòng trung bình hàng ngày (ADR) là giá trung bình cho mỗi phòng khách sạn được bán trong một ngày nhất định.

Chỉ số này được dùng để đo lường hiệu quả kinh doanh của khách sạn này với khách sạn khác có cùng quy mô, cùng nhóm khách hàng.

ADR có thể được tăng lên bằng cách áp dụng các chiến lược giá, bán hàng gia tăng, khuyến mại bán chéo và cung cấp các dịch vụ miễn phí.

Công thức tính:

ADR = Tổng doanh thu từ hoạt động cho thuê phòng/Số lượng phòng bán được