Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân sách tiền mặt

Ngân sách tiền mặt (Cash Budget) là ước tính về dòng tiền của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây có thể là ngân sách hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Ngân sách này được sử dụng để đánh giá liệu đơn vị có đủ tiền mặt để tiếp tục hoạt động trong khung thời gian nhất định hay không. Ngân sách tiền mặt cung cấp cho công ty cái nhìn sâu sắc về nhu cầu tiền mặt và giúp xác định việc phân bổ tiền mặt hiệu quả.

Công ty sử dụng dự báo bán hàng và sản xuất để lập ngân sách tiền mặt, cùng với giả định về các khoản chi tiêu, thu cần thiết. Ngân sách này đánh giá liệu một công ty có đủ tiền mặt để tiếp tục hoạt động hay không. Nếu không có đủ thanh khoản để hoạt động, công ty đó phải huy động thêm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc vay thêm nợ.

Ngân sách tiền mặt cũng tính đến các dòng tiền dự kiến, chẳng hạn như doanh thu, cũng như các khoản chi cho hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích, vật tư và các chi phí khác để điều hành doanh nghiệp

Ngân sách tiền mặt được xem xét trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Ngân sách ngắn hạn tập trung vào nhu cầu tiền mặt cần thiết cho vài tuần hoặc tháng tới ví dụ như xem xét các mục như hóa đơn tiện ích, tiền thuê nhà, bảng lương, thanh toán cho nhà cung cấp, chi phí hoạt động khác và đầu tư. Trong khi ngân sách dài hạn tập trung vào nhu cầu tiền mặt trong vài năm tới như thanh toán thuế hàng quý và hàng năm, các dự án chi tiêu vốn và đầu tư dài hạn. Ngân sách dài hạn thường yêu cầu lập kế hoạch chiến lược và phân tích chi tiết hơn.