Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản trị tiền mặt

Quản lý tiền mặt (Cash Management) đề cập đến quá trình thu thập và quản lý dòng tiền đối với cả cá nhân và công ty. Đây là thành phần quan trọng giúp công ty có được sự ổn định tài chính trong kinh doanh. Tiền mặt cũng rất cần thiết cho sự ổn định tài chính của mọi người và thường được coi là một phần của tổng danh mục tài sản. Các cá nhân và doanh nghiệp có nhiều lựa chọn khác nhau để giúp đáp ứng nhu cầu quản lý tiền mặt, bao gồm việc gửi tiền vào ngân hàng.

Đối với các cá nhân, việc duy trì số dư tiền mặt đồng thời kiếm được lợi nhuận từ tiền nhàn rỗi thường là mối quan tâm hàng đầu.  

Trong kinh doanh, các công ty có dòng tiền vào và dòng tiền ra phải được quản lý một cách thận trọng để:  

- Đáp ứng nghĩa vụ thanh toán  

- Lập kế hoạch thanh toán trong tương lai  

- Duy trì sự ổn định kinh doanh lâu dài

Khi tiền di chuyển với khối lượng lớn và quy mô lớn, độ phức tạp của việc quản lý sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi phải theo dõi hàng trăm nghìn khoản thanh toán, vào nhiều thời điểm khác nhau, sử dụng các loại thanh toán khác nhau và xử lý ở các tốc độ khác nhau.

Quản lý tiền mặt có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc cải thiện quy trình tài khoản phải trả. Giả sử một doanh nghiệp có mối quan hệ khá tốt với một nhà cung cấp. Hai người đã làm ăn với nhau trong 5 năm qua. Nhà cung cấp vận chuyển hàng cung cấp cho doanh nghiệp hàng tháng và yêu cầu thanh toán hóa đơn 30 ngày một lần. Vì cả hai có mối quan hệ thân thiện nên doanh nghiệp sẽ thương lượng thanh toán hóa đơn 45 ngày một lần.

Cách để quản lí dòng tiền tốt

- Ban quản lý cần hiểu rõ thời điểm của dòng tiền vào và ra đơn vị. Khi công ty tạo ra doanh thu, điều đó không có nghĩa là công ty đã nhận được khoản thanh toán bằng tiền. Vì vậy, nếu một doanh nghiệp đang phát triển nhanh, không có nghĩa là họ quản lý dòng tiền tốt.

- Các kỹ năng liên quan đến khả năng tối ưu hóa và quản lý vốn lưu động bao gồm kỷ luật và đưa ra các khuôn khổ thích hợp để đảm bảo các khoản phải thu được thu đúng hạn và các khoản phải trả không được thanh toán nhanh hơn mức cần thiết.