Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quy luật hiệu suất giảm dần

Quy luật hiệu suất giảm dần (Law of diminishing marginal returns) là một lý thuyết kinh điển trong kinh tế học, đề cập đến việc sau khi đạt được mức công suất tối ưu nào đó, việc bổ sung thêm một yếu tố sản xuất sẽ có thể dẫn đến mức tăng sản lượng nhỏ hơn, hoặc thậm chỉ giảm dần.

Nói cách khác, khi thị trường đạt tới một mức hiệu suất tối đa của nó, việc bổ sung một yếu tố sản xuất, như là thêm nhân viên hay thêm nguồn lực đầu vào, vẫn có thể làm tăng tổng lợi nhuận sản xuất nhưng lợi nhuận gia tăng trên mỗi đơn vị sẽ nhỏ dần.

Và nếu không đánh giá được việc gia tăng đầu vào này một cách hợp lý, nó có thể khiến chi phí sản xuất tăng cao và làm giảm biên lợi nhuận, qua đó khiến hiệu suất giảm dần theo thời gian.