Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ vốn hóa

Tỷ lệ vốn hóa (Capitalization rate) là tỉ suất phản ánh mối quan hệ giữa thu nhập thuần dự kiến có được trong một năm và giá trị của tài sản. Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng nhiều trong bất động sản thương mại để biểu thị tỷ lệ lợi nhuận dự kiến được tạo ra từ một tài sản đầu tư bất động sản. Mặc dù tỷ số này là một chỉ số hữu ích đối với các bất động sản mang lại thu nhập ổn định, nhưng nó trở nên ít đáng tin cậy khi một bất động sản có dòng tiền không đều đặn. Trong những tình huống như vậy, một mô hình dòng tiền chiết khấu có thể là cách đo lường hiệu suất từ một tài sản đầu tư hiệu quả hơn.

Tỷ lệ vốn hóa được tính bằng công thức

Tỷ lệ vốn hóa = Thu nhập hoạt động ròng / Giá trị thị trường hiện tại 

Trong đó 

- Thu nhập hoạt động ròng là thu nhập hàng năm (dự kiến) do tài sản tạo ra (như tiền cho thuê) và có được bằng cách khấu trừ tất cả các chi phí phát sinh cho việc quản lý tài sản. Những chi phí này bao gồm chi phí phải trả cho việc bảo trì thường xuyên cơ sở vật chất cũng như thuế tài sản. 

- Giá trị thị trường hiện tại của tài sản là giá trị hiện tại của tài sản theo tỷ giá thị trường hiện hành.

Tỷ lệ vốn hóa chỉ hữu ích trong mức độ mà thu nhập từ bất động sản sẽ duy trì ổn định trong dài hạn. Nó không tính đến rủi ro trong tương lai, chẳng hạn như giá tài sản giảm hoặc các thay đổi cấu trúc trong thị trường cho thuê có thể gây ra biến động thu nhập. Nhà đầu tư nên xem xét những rủi ro này khi dựa vào tỷ suất vốn hóa.