Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất lợi nhuận thực tế sau thuế

Tỷ suất lợi nhuận thực tế sau thuế ((After-Tax Real Rate of Return) là lợi nhuận thực tế của một khoản đầu tư sau khi tính đến tác động của lạm phát và thuế.

Đây là thước đo chính xác hơn về thu nhập ròng của nhà đầu tư sau khi nộp thuế thu nhập và tỷ lệ lạm phát đã được điều chỉnh.

Cả hai yếu tố này phải được tính đến vì chúng tác động đến lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được.

Trong vòng một năm, bạn đầu tư vào cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận danh nghĩa là 12%, nhưng vào năm đó, tỷ lệ lạm phát là 3%.

Vậy thì khoản lợi nhuận thực tế mà bạn kiếm được sẽ thấp hơn 12%, cụ thể là 9%.

Và vì bạn đã bán cổ phiếu của mình để kiếm lời, bạn sẽ phải trả thuế cho khoản lợi nhuận đó.

Giả sử khoản thuế mà bạn phải nộp tương đương với 2% lợi nhuận của khoản đầu tư, vậy thì lợi nhuận thực tế sau thuế của bạn sẽ là 7%.