Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển (Bill of Lading - BL hoặc BoL) là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người vận chuyển lập, ký và cấp cho người gửi hàng.

Vận đơn sẽ nêu chi tiết loại hàng hóa, số lượng và điểm đến được vận chuyển, cam kết giao số hàng đó cho người có quyền nhận hàng tại cảng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ như biên nhận.

Vận đơn đường biển có 3 chức năng chính như sau:

- Là biên nhận hàng hóa: Vận đơn là bằng chứng xác thực cho kiện hàng với hải quan và cũng là bằng chứng về mặt thương mại để nghĩa vụ vận chuyển được hoàn thành.

- Là chứng nhận quyền sở hữu: Vận đơn là chứng nhận cho quyền sở hữu kiện hàng của người nhận hàng từ đơn vị vận chuyển.

- Là bằng chứng xác minh cho một hợp đồng vận tải đường biển.