Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp (Corporate Culture) là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, từ đó hình thành nên các quy tắc ảnh hưởng đến hoạt động, chi phối suy nghĩ, hành vi, thái độ của mỗi thành viên trong doanh nghiệp, tạo nên sự khác biệt và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp. Do đó, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một doanh nghiệp, tạo ra khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Văn hóa doanh nghiệp có những lợi ích sau:    

- Giúp củng cố quyết định cho doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện thái độ của doanh nghiệp đó, nếu sản phẩm của doanh nghiệp không tốt thì thái độ nhận sai sẽ chiếm được sự cảm thông từ phía khách hàng. 

- Giúp đối tác nhận diện công ty một cách rõ ràng hơn và chi tiết hơn. 

- Giúp hình thành nên tầm nhìn của tổ chức, là nền tảng để thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi, đóng góp nhiều nhất của công ty. 

Văn hóa doanh nghiệp vô hình nhưng lại được thể hiện qua những việc hữu hình. Nhiều doanh nghiệp hiện nay rất đầu tư vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhưng vẫn chưa thành công. Những thách thức, khó khăn khi xây dựng văn hóa khiến họ bất bại có thể là: 

- Chưa thực sự hiểu biết thấu đáo về văn hoá, vai trò của văn hoá đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 

- Thiếu tầm nhìn từ nhà lãnh đạo 

- Chưa có phương pháp và giải pháp để xây dựng và triển khai văn hoá Chưa có sự nỗ lực, kiên trì và bền bỉ trong quá trình thực hiện.