Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số EV/EBITDA

Chỉ số EV/EBITDA là một chỉ số được sử dụng để xác định giá trị của một công ty. Nó được tính bằng cách chia Giá trị doanh nghiệp (EV) cho Lợi nhuận trước thuế, lãi vay, và khấu hao (EBITDA). Chỉ số EV/EBITDA đo lường giá trị của công ty, có bao gồm cả nợ và tiền mặt và so sánh giá trị của công ty với khả năng sinh lời bằng tiền của công ty đó.

Chỉ số EV/EBITDA có thể thay đổi tùy theo ngành, thường những ngành có tăng trưởng cao hơn thì chỉ số EV/EBITDA sẽ cao hơn và ngược lại những ngành tăng trưởng thấp hơn sẽ có chỉ số EV/EBITDA thấp. Ví dụ ngành giáo dục, y tế ở Việt Nam thường có chỉ số EV/EBITDA dao động ở mức 10-15x trong khi các ngành sản xuất thường có chỉ số EV/EBITDA dao động trong khoảng 6.0x đến 9.0x.