Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành (Authorized Stock) là cổ phiếu mà công ty phát hành đã được cấp phép bởi cơ quan quản lý thị trường chứng khoán để bán ra công chúng.

Cổ phiếu được phép phát hành có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, như loại hình công ty, mục đích phát hành, quyền lợi của cổ đông, thời gian niêm yết, giá trị thị trường và khả năng thanh khoản.

Cổ phiếu được phép phát hành dễ bị nhầm lẫn với cổ phiếu đang lưu hành - là số lượng cổ phiếu mà công ty đã thực sự phát hành và đang được nắm giữ bởi công chúng.


Xem thêm: 

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán có rủi ro không