Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư

Đầu tư (Investment) chỉ việc phân bổ các nguồn lực và vốn (thường là tiền) của một cá nhân hoặc tổ chức vào các loại tài sản hay công cụ tài chính với kỳ vọng tạo ra thu nhập cố định từ khoản đầu và/hoặc lợi nhuận đến từ việc tăng giá. Trong đầu tư, rủi ro và lợi nhuận luôn đi đôi với nhau, rủi ro thấp thường tương đương lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong khi lợi nhuận cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Ở cấp độ rủi ro thấp, các khoản đầu tư cơ bản có thể là chứng chỉ tiền gửi (CD), trái phiếu hoặc các công cụ có thu nhập cố định; trong khi đầu tư cổ phiếu được coi là có rủi ro cao hơn.

Nói chung, đầu tư thường đi kèm với rủi ro, và mức độ rủi ro phụ thuộc vào loại tài sản mà bạn đầu tư. Hàng hóa và các sản phẩm phái sinh thường được coi là một trong những khoản đầu tư rủi ro nhất. Bạn cũng có thể đầu tư vào tài sản cố định, chẳng hạn như bất động sản, các mặt hàng đồ mỹ nghệ và đồ cổ. Quá trình đầu tư đòi hỏi sự nghiên cứu, đánh giá, lập kế hoạch, và quản lý rủi ro để đảm bảo mục tiêu đầu tư được đạt được. Đầu tư là một phần quan trọng trong việc tạo ra và bảo vệ giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp.