Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading), còn được gọi là giao dịch tự động, sử dụng một chương trình máy tính tuân theo một bộ hướng dẫn được xác định để đặt giao dịch.

Theo đó, các giao dịch tự động này sẽ được lập trình trước cho các biến số như giá cả, thời điểm và khối lượng.

Về lý thuyết, giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận với tốc độ và tần suất mà một nhà giao dịch thường không thể làm được.

Giao dịch thuật toán thường được dùng bởi những nhà đầu tư tổ chức và công ty môi giới lớn để giúp giảm những khoản chi phí liên quan đến giao dịch.

Giao dịch thuật toán làm cho thị trường có thanh khoản hơn và giao dịch có hệ thống hơn bằng cách loại trừ tác động tâm lý của con người.

Những nhà tạo lập thị trường thường dùng giao dịch thuật toán để tạo thanh khoản.

Tuy nhiên, lượng thanh khoản sinh ra từ việc mua và bán liên tục có thể biến mất nhanh chóng.

Làm mất đi cơ hội kiếm lợi từ biến động giá của người giao dịch.

Giao dịch thuật toán còn là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất thanh khoản thị trường tiền tệ sau khi đồng franc Thụy Sĩ neo theo đồng euro vào năm 2015.