Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh doanh chênh lệch giá

Kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) là việc khai thác các chứng khoán bị định giá sai để có thể kiếm được lợi nhuận phi rủi ro (lợi nhuận không có rủi ro).

Hoạt động kinh doanh này liên quan đến việc khai thác các biến động ngắn hạn về giá của các công cụ tài chính giống hệt hoặc tương tự trên các thị trường khác nhau hoặc dưới các hình thức khác nhau.

Nói đơn giản là việc cùng lúc mua và bán một tài sản trên các thị trường khác nhau để thu lợi nhuận từ những chênh lệch nhỏ trong giá niêm yết của tài sản đó.

Kinh doanh chênh lệch giá tồn tại là do kết quả của sự kém hiệu quả của thị trường.

Cơ chế chính là vừa khai thác những điểm kém hiệu quả vừa giải quyết chúng, qua đó đảm bảo giá chứng khoán không lệch so với giá trị hợp lý trong thời gian dài.

Nguyên tắc cơ bản nhất của lý thuyết thị trường vốn là giá của các chứng khoán khi thị trường cân bằng và hiệu quả phải hợp lý, theo đó chúng loại trừ các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Nhưng nếu giá chứng khoán thực tế tạo ra một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, điều này sẽ tạo một áp lực lớn giúp thị trường khôi phục lại trạng thái cân bằng của nó.

Ví dụ: cổ phiếu XYZ hiện đang giao dịch ở mức giá 50,000đ/cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSE), trong khi trên sàn chứng khoán New York (NYSE) lại giao dịch ở mức 50,500đ.

Một nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu trên sàn HoSE và ngay lập tức bán cổ phiếu đó trên NYSE, và thu lợi nhuận 500đ trên mỗi cổ phiếu.

Nhà giao dịch có thể tiếp tục khai thác chênh lệch giá này cho đến khi các giá niêm yết của cổ phiếu trên hai sàn này được điều chỉnh lại mức cân bằng và xóa sạch cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.