Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất đáo hạn

Lãi suất đáo hạn (Yield to maturity, YTM) là mức lãi suất dự kiến cho một trái phiếu nếu trái phiếu được giữ cho tới khi nó đáo hạn. Nói cách khác, đó là tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư vào trái phiếu nếu nhà đầu tư giữ nó cho đến khi đáo hạn, với tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo lịch trình và tái đầu tư với cùng một tỷ lệ.

YTM còn được gọi là "lợi tức ghi sổ" hoặc "lợi tức hoàn lại" của trái phiếu.

Thông thường, YTM tăng hay giảm tùy thuộc vào biến động của giá trị thị trường của trái phiếu cũng như mặt bằng lãi suất trên thị trường chung. Về cơ bản, giá trái phiếu thường luôn biến động nghịch với YTM của nó.

Ví dụ, khi lãi suất thị trường tăng, nó sẽ khiến YTM tăng theo và qua đó gây ra sự giảm giá của trái phiếu, và ngược lại cũng như vậy. YTM được xem là một đại lượng giúp xác định được mức độ sinh lời của trái phiếu, thường được các nhà kinh doanh trái phiếu cân nhắc hơn là các nhà đầu tư cá nhân.

Cần lưu ý, lãi suất đáo hạn (YTM) và lãi suất coupon của trái phiếu là hai thứ khác nhau. Trong khi lãi suất coupon là cố định và được xác định trước, YTM thường dao động dựa vào lãi suất trên thị trường và mức biến động của giá trái phiếu.

Nếu YTM cao hơn lãi suất coupon, nó có nghĩa là trái phiếu đang được bán với giá chiết khấu so với mệnh giá của nó. Ngược lại, nếu YTM thấp hơn lãi suất coupon, thì trái phiếu đang được bán với giá có bao gồm phí bảo hiểm, là cao hơn mệnh giá.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có rủi ro không