Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh thị trường (Lệnh MP)

Lệnh thị trường (Lệnh MP hay Market Order) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất (đối với giao dịch mua) hoặc giá mua cao nhất (đối với giao dịch bán) hiện có trên thị trường.

Nói dễ hiểu hơn, đây là lệnh mà bên mua hoặc bán chấp nhận giao dịch với bất cứ giá nào đang được giao dịch trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh, nhằm đảm bảo mua được/bán được đủ số cổ phiếu mong muốn,  giúp người đầu tư thực hiện khớp lệnh nhanh nhất.


Ví dụ, giá cổ phiếu đang được khớp ở mức 25,000đ. Nếu bạn đặt lệnh MP, lệnh mua/bán của bạn sẽ được khớp với giá đang được khớp ở thời điểm đó ngay lập tức.

Lệnh MP chỉ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy nếu không được khớp trong phiên liên tục. Thông thường, nếu chứng khoán là cổ phiếu, trái phiếu, ETF có vốn hóa lớn, giao dịch nhiều thì có nhiều người mua và người bán tại mỗi mức giá. Điều đó có nghĩa là lệnh thị trường sẽ được hoàn thành gần như ngay lập tức với mức giá rất gần với giá đang khớp mới nhất mà nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên bảng giá

Tuy nhiên cũng có những trường hợp khi cổ phiếu dư mua trần hoặc dư bán sàn thì lênh MP sẽ không được khớp, hoăc khi số lượng dư mua dư bán ít hơn số lương đặt của lệnh MP thì lệnh sẽ không khớp hết. 

Lệnh thị trường là một lựa chọn an toàn cho bất kỳ cổ phiếu có tính thanh khoản cao, thường là các công ty có vốn hóa lớn, và có tên tuổi, vì luôn có số lượng lớn cổ phiếu được đặt mua và bán tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch.

Đối với các cổ phiếu có tính thanh khoản kém như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hay ít tên tuổi hoặc đang gặp khó khăn, những cổ phiếu này được giao dịch ít nên chênh lệch giá mua và giá bán có thể rất rộng. Khi đó, lệnh thị trường được thực hiện chậm và  có thể ở mức giá chênh lệch rất nhiều so với giá đã khớp trước đó.  Khi đặt lệnh mua hay bán, một số công ty chứng khoán hoặc ứng dụng sẽ để lệnh thị trường là tùy chọn mặc định, nên nhà đầu tư cần lưu ý.