Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Người bảo lãnh phát hành

Người bảo lãnh phát hành (Underwriter) là một tổ chức tài chính có khả năng đánh giá và chịu rủi ro của bên có nhu cầu phát hành để nhận về một khoản phí, thường ở dạng hoa hồng, phí bảo hiểm, giá chênh lệch hoặc phần trăm lãi suất. Họ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, như bảo hiểm, cho vay thế chấp hay chứng khoán.

Thông thường, người bảo lãnh phát hành sẽ là đại diện cho các công ty phát hành, trong khi các nhà đại lý và môi giới sẽ là đại diện, hay là cầu nối, cho cả người tiêu dùng và các công ty phát hành đó. Ví dụ điển hình nhất là bảo lãnh phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng.

Tổ chức bảo lãnh phát hành (thường là các ngân hàng đầu tư) có thể mua hết toàn bộ cổ phiếu trong đợt IPO với mức giá thoả thuận với bên phát hành và bán ra lại cho các nhà đầu tư đại chúng. Hoặc cam kết sẽ phân phối toàn bộ hoặc một số lượng cổ phiếu nhất định với giá IPO được xác định ra thị trường với một mức phí hoa hồng thoả thuận.