Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phí môi giới

Phí môi giới (Brokerage fee) được biết đến là một khoản phí dịch vụ hay còn gọi là “hoa hồng” mà một người môi giới nhận được khi họ mua hoặc bán chứng khoán thay cho khách hàng của mình.

Các nhà môi giới có thể đưa ra mức phí yêu cầu bằng số tiền cố định hay theo một tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị giao dịch thực hiện, thường theo quy định của Pháp luật hoặc các công ty chứng khoán.

Ví dụ: một khách hàng đặt lệnh mua 200 cổ phiếu XYZ với mức giá 40,000đ/cổ phiếu.

Tổng số tiền mua cổ phiếu sẽ là 8 triệu đồng (200 x 40,000).

Nếu khách hàng chọn giao dịch ở công ty A có quy định phí môi giới chứng khoán là 0.3%, thì tổng phí môi giới mà khách hàng phải trả sẽ là 24,000đ (8 triệu x 0.3%).

Mức phí môi giới có thể khác nhau ở mỗi ngành khác nhau (dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bất động sản,…).

Phí môi giới chứng khoán niêm yết giao động khoảng 0% (miễn phí) đến 0.5%.

Như ở thị trường bất động sản, phí môi giới nhà đất thường dao động trong khoảng 1-2%.