Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà đầu tư chủ động

Một nhà đầu tư chủ động (Activist Investor), có thể là một cá nhân hoặc một nhóm, mua số lượng lớn cổ phiếu của công ty đại chúng nhằm thay đổi cách thức hoạt động của nó.

Các mục tiêu của nhà đầu tư chủ động có thể khiêm tốn như tư vấn cho ban quản lý công ty hoặc tham vọng như buộc bán công ty, thoái vốn hoặc tái cơ cấu hoặc thay thế ban giám đốc.

Không giống như các công ty cổ phần tư nhân mua và tái cấu trúc các công ty để thu lợi nhuận khi chúng được bán lại, các nhà đầu tư chủ động hiếm khi có được toàn bộ hoặc phần lớn cổ phần.

Thay vào đó, mục tiêu của họ là thu hút các cổ đông khác và những người trong công ty.

Nếu họ không thuyết phục được các nhà quản lý công ty, họ có thể tiến hành một cuộc chiến ủy quyền để giành lấy các ghế trong hội đồng quản trị.

Các nhà đầu tư chủ động đôi khi được gọi là cổ đông chủ động, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những công ty vận động hành lang để cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên nước ngoài, hoặc những người ủng hộ một nhóm để chống lại biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, nhiều chiến dịch của nhà đầu tư chủ động chỉ hướng đến tối đa hóa giá trị của cổ đông và hầu hết trong số đó là công việc của các quỹ phòng hộ chuyên về sự kết hợp giữa áp lực công chúng, vận động hành lang hậu trường và chuyên môn kinh doanh.