Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích phương sai

Phân Tích Phương Sai (ANOVA) là một phương pháp thống kê được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa hai hoặc nhiều nhóm trung bình (means).

ANOVA giúp xác định liệu các nhóm có khác nhau đáng kể về một hoặc nhiều yếu tố hay không, ví dụ như giới tính, tuổi, thu nhập, chế độ ăn uống, v.v

ANOVA cũng cho phép so sánh tác động của các yếu tố độc lập lên biến phụ thuộc liên tục, ví dụ như chiều cao, cân nặng, điểm số, v.v.

ANOVA có thể được chia thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào số lượng và loại các yếu tố độc lập.

Một số loại ANOVA phổ biến là ANOVA một chiều, ANOVA hai chiều, ANOVA nhiều chiều và ANOVA hỗn hợp.