Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quyền chọn Bermuda

Quyền chọn Bermuda là một loại quyền chọn tài chính cho phép người mua quyền chọn có thể thực hiện quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một số ngày xác định trước hạn đáo hạn.

Quyền chọn Bermuda khác với quyền chọn Châu Âu, chỉ có thể thực hiện vào ngày đáo hạn, và quyền chọn Mỹ, có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trước ngày đáo hạn.

Quyền chọn Bermuda thường được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến nợ, như trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc trái phiếu có quyền mua lại.

Ưu điểm của quyền chọn Bermuda là cho phép người mua quyền chọn linh hoạt hơn trong việc quyết định khi nào thực hiện quyền chọn, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường.

Một nhược điểm của quyền chọn Bermuda là nó có giá cao hơn so với quyền chọn Châu Âu, nhưng thấp hơn so với quyền chọn Mỹ, do nó có ít cơ hội thực hiện hơn.

Quyền chọn Bermuda cũng có thể khó tính giá hơn so với các loại quyền chọn khác, do nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lãi suất, biến động và tỷ lệ phân phối.