Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh là một loại trái phiếu được phát hành bởi một cơ quan chính phủ, nhưng không bao gồm các trái phiếu của các địa phương hoặc Kho bạc Hoa Kỳ.

Đây là những trái phiếu không được bảo lãnh hoặc đảm bảo hoàn toàn bởi chính phủ.

Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh thường có lãi suất cao hơn so với trái phiếu chính phủ, nhưng cũng có rủi ro cao hơn.

Một số ví dụ về Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh là trái phiếu của:

- Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve)

- Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (Federal Home Loan Mortgage Corporation)

- Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (Federal National Mortgage Association)

- Cơ quan Tài chính Nông nghiệp Liên bang (Federal Farm Credit System).

Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính, liên quan đến việc huy động vốn và đầu tư.

Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh có thể được mua bán trên thị trường trái phiếu, nơi có sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Trái phiếu có thể có kỳ hạn khác nhau, từ vài năm đến hàng chục năm và cũng có thể có các điều khoản và quyền chọn khác nhau, tùy thuộc vào cơ quan phát hành và nhu cầu của người mua.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Đầu tư vào trái phiếu có rủi ro không