Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng (Supply chain) là hệ thống các tổ chức, cá nhân hoặc nguồn lực liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp, nhà sản xuất qua hệ thống nhà kho và đến tay người tiêu dùng.

Nói cách khác, hoạt động trong chuỗi cung ứng liên quan đến vận chuyển tài nguyên, nguyên liệu và các thành phần cấu thành nên một sản phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng.

Trong hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp hơn, các sản phẩm của chuỗi cung ứng có thể được tái nhập ở bất kỳ thời điểm nào mà nó còn giá trị và có thể tái chế được.

Ví dụ, công ty A bán những sản phẩm điện thoại mang thương hiệu của họ.

Việc cấu thành nên một chiếc điện thoại hoàn chỉnh cần nhiều linh, phụ kiện.

Bên cạnh các linh, phụ kiện công ty A có thể tự sản xuất, một số khác (thường là nhiều) họ sẽ mua của các bên cung cấp khác nhau.

Thay vì thu mua trực tiếp, thông qua chuỗi cung ứng, họ sẽ thuê công ty cung ứng B làm việc này với các yêu cầu liên quan như giá tiền, số lượng, thời gian giao hàng - được thỏa thuận thông qua hợp đồng giữa A và B.

Khi đó, B sẽ lựa chọn các nhà cung cấp, sản xuất linh kiện đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm đúng thỏa thuận với A mà có thể đem lại lợi nhuận tối đa cho B.