Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chuyên viên môi giới

Chuyên viên môi giới, Broker là người trung gian hoặc người môi giới, đóng vai trò là cầu nối giữa các bên tham gia vào các loại giao dịch khác nhau, như giao dịch chứng khoán, bảo hiểm, vay mượn tiền, mua bán tiền tệ, hay đàm phán thỏa thuận giữa các quốc gia hay tổ chức.

Chuyên viên môi giới có nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng, cung cấp cho họ những lời khuyên và phân tích chuyên sâu về thị trường, đại diện cho họ trong các cuộc đàm phán và xử lý các giấy tờ và tài liệu liên quan.


Một số loại broker phổ biến là broker bất động sản, broker chứng khoán và broker bảo hiểm.

Chuyên viên môi giới chứng khoán là nhân viên của các công ty chứng khoán, có công việc chính là tư vấn cho khách hàng trong việc mua bán cổ phiếu và thường được hưởng phí hoa hồng từ việc môi giới.

Phí hoa hồng chuyên viên môi giới được hưởng trên doanh thu môi giới thu được từ khách hàng sẽ tùy chính sách từng công ty chứng khoán, có thể giao đồng từ 10-60% tại thời điểm năm 2023.