Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân bổ tài sản


Phân bổ tài sản (Asset allocation) là việc phân chia tiền và tài sản đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt,… nhằm đạt được mục tiêu tài chính cụ thể của một nhà đầu tư hoặc một tổ chức. Đây là một chiến lược đầu tư quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư. Mục tiêu chính của chiến lược phân bổ tài sản là đạt được sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, và tạo ra một danh mục đầu tư tối ưu dựa trên mục tiêu tài chính của người đầu tư hoặc tổ chức.

Quyết định phân bổ tài sản khác nhau ở mỗi cá nhân. Sự phân bổ phù hợp nhất với bạn sẽ thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời, tùy thuộc vào thời gian bạn phải đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư dài hạn nhưng chỉ chấp nhận một mức độ rủi ro không đáng kể, thì bạn có thể phân bổ tiền của mình vào các trái phiếu chính phủ. Và ngược lại, nếu bạn chấp nhận được rủi ro cao, thì bạn có thể phân bổ tài sản của mình vào việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao nhiều hơn là vào tiết kiệm.