Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ hỗn hợp

Quỹ hỗn hợp (Commingled Fund) là danh mục đầu tư tài sản từ các tài khoản khác nhau được gộp lại. Các quỹ hỗn hợp tồn tại nhằm giảm chi phí quản lí các tài khoản được cấu thành riêng biệt. Quỹ hỗn hợp không được niêm yết công khai hoặc có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân. Thay vào đó, nó thường có trong kế hoạch nghỉ hưu, quỹ hưu trí, chính sách bảo hiểm và các tài khoản tổ chức khác.

Mức độ quy định thấp dẫn đến chi phí pháp lí và chi phí hoạt động của quỹ hỗn hợp thấp. Chi phí càng thấp, càng ít ảnh hưởng đến lợi nhuận của quỹ.

Ưu điểm:  

- Quỹ được thành lập có sự thống nhất ý chí chung và có người lãnh đạo để điều chỉnh. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư lĩnh vực tài chính. 

- Các quỹ được tạo lập và thực hiện dưới hình thức là tài khoản của một tổ chức để đa dạng hóa đầu tư.

- Việc tạo lập các tài khoản riêng biệt dẫn đến chi phí quản lý tăng. Do đó quỹ hỗn hợp tồn tại để giảm chi phí quản lí các tài khoản riêng biệt

- Một quỹ lớn có thể mang lại cơ hội đầu tư vào các tài sản yêu cầu lượng vốn lớn như bất động sản.

Nhược điểm 

- Ít minh bạch / khó theo dõi: Việc thiếu thông tin công khai cản trở các thông tin được công bố rộng rãi và có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư bên ngoài trong việc theo dõi các khoản thu nhập từ vốn, cổ tức và thu nhập lãi của các quỹ.