Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT)

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT - Real Estate Investment Trust) là một loại quỹ được thiết kế để đầu tư vào bất động sản hoặc các giấy tờ có giá trị tài sản gắn liền với bất động sản. Được mô phỏng theo các quỹ tương hỗ, REITs cũng huy động vốn của nhiều nhà đầu tư.

Mô hình Quỹ tín thác đầu tư bất động sản giúp các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, có ít vốn, có thể đầu tư bất động sản và nhận cổ tức từ thu nhập định kỳ của các bất động sản trong REITS mà không cần phải tự mình mua, quản lý hoặc cấp vốn cho bất kỳ tài sản nào.

Có nhiều loại Quỹ tín thác đầu tư bất động sản khác nhau, bao gồm đầu tư vào bất động sản thương mại, đầu tư vào bất động sản công nghiệp, đầu tư vào bất động sản cư trú, và nhiều loại bất động sản khác.

Hình thức Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) hiện nay vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam do thu nhập từ việc cho thuê hay khai thác bất động sản vẫn còn đang khá thấp so với giá trị của tài sản.


Xem thêm: REITs là gì? Tìm hiểu vể quỹ tín thác đầu tư BĐS