Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cho vay đóng phí tự động

Cho vay đóng phí tự động (Automatic Premium Loan) là một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm cho phép công ty bảo hiểm khấu trừ phí bảo hiểm chưa thanh toán từ giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm khi quá hạn thanh toán.

Điều khoản cho vay phí bảo hiểm tự động thường được kết hợp với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị bằng tiền mặt, chẳng hạn như bảo hiểm trọn đời và cho phép hợp đồng tiếp tục có hiệu lực thay vì mất hiệu lực do không thanh toán phí bảo hiểm.

Việc “thu phí tự động” nhằm giúp khách hàng duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm khi vì lý do nào đó mà khách hàng đã không đóng phí.

Tuy nhiên, Cho vay đóng phí tự động cũng có những rủi ro và chi phí cần lưu ý. Khi vay tiền từ giá trị tiền mặt, người mua bảo hiểm sẽ phải trả lãi cho khoản vay.

Lãi suất vay có thể cao hơn lãi suất tích lũy trên giá trị tiền mặt.

Ngoài ra, nếu khoản vay và lãi vượt quá giá trị tiền mặt, hợp đồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ và gây ra thuế thu nhập.

Do đó, người mua bảo hiểm nên cân nhắc kỹ trước khi kích hoạt tính năng Cho vay đóng phí tự động và theo dõi thường xuyên tình trạng tài chính của hợp đồng bảo hiểm.