Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lựa chọn đối nghịch

Lựa chọn đối nghịch (Adverse Selection) là tình huống thông tin bất cân xứng xuất hiện trước khi giao dịch được thực hiện.

Đó là tình huống mà người bán có những thông tin mà người mua không có và ngược lại, khiến người mua/người bán gặp bất lợi trong giao dịch.

Ví dụ, trong thị trường mua bán xe ô tô cũ, người bán thường biết rõ về chiếc xe mình đem bán đang chạy tốt hay kém chất lượng.

Trong khi đó, người mua không có khả năng đánh giá chính xác chất lượng của chúng và có thể phải trả mức giá không xứng đáng với chiếc xe.

Bất cân xứng thông tin thường dẫn đến việc đưa ra những quyết định tồi tệ, chẳng hạn như kinh doanh nhiều hơn với những phân khúc thị trường ít lợi nhuận hoặc rủi ro hơn.

Một tác động gián tiếp của Lựa chọn đối nghịch là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng.

Nếu người tiêu dùng mua phải sản phẩm bị lỗi hoặc thuốc nguy hiểm vì họ không có nhiều thông tin, việc tiêu thụ sản phẩm này có thể gây hại cho cơ thể.

Hoặc, người tiêu dùng hạn chế mua một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe do đánh giá sai biện pháp can thiệp đó quá rủi ro.