Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro tài chính


Rủi ro tài chính (Financial risk) là khả năng mất tiền hoặc tài sản trong việc đầu tưphân bổ tài sản. Rủi ro tài chính xuất hiện khi có sự không chắc chắn về kết quả tài chính, và nó có thể bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau.

Người tiêu dùng cá nhân có thể đối mặt với rủi ro tài chính nếu họ đưa ra các quyết định có thể gây nguy hiểm đến thu nhập hoặc khả năng trả nợ của họ.

Ví dụ: họ có thể bị lừa qua các lời chào mời mua một loại tài sản nào đó như một miếng đất trên đảo không có thanh khoản (tức là rất khó bán khi cần tiền), hoặc cho vay với lãi suất cao nhưng không nhận lại được lợi tức như được hứa hoặc kể cả mất luôn vốn, hoặc họ quyết định dùng khoản tiết kiệm của mình để đầu tư vào các loại tài sản rủi ro như đồng tiền ảo Luna, tiền điền tử hoặc là giao dịch vàng va ngoại hối (trading currency).

Một số rủi ro tài chính phổ biến bao gồm:

- Rủi ro tín dụng (Credit Risk): Rủi ro tín dụng có thể xảy ra khi một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đang nợ tiền người khác, và người đó đang gặp khó khăn tài chính nên không thể trả nợ đúng hẹn hoặc người vay nợ không muốn thanh toán khoản nợ của mình.

- Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk): Rủi ro thanh khoản xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức không thể chuyển đổi tài sản của họ thành tiền mặt một cách dễ dàng để thanh toán với các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc thanh toán nợ hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khẩn cấp.

- Rủi ro hoạt động (Operational Risk): Rủi ro hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của một tổ chức hoặc cá nhân, chẳng hạn như sai sót trong quản lý, hệ thống công nghệ thông tin, hoặc thất thoát tài sản.