Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thanh toán hóa đơn tự động

Thanh toán hóa đơn tự động (Automatic Bill Payment) là việc chuyển tiền được thực hiện theo lịch có sẵn để thanh toán các hóa đơn định kỳ.

Thanh toán hóa đơn tự động là các khoản thanh toán thông thường được thực hiện từ tài khoản ngân hàng, môi giới hoặc quỹ tương hỗ cho nhà cung cấp.

Thanh toán tự động thường được thiết lập với công ty nhận thanh toán, tuy nhiên, khách hàng cũng có thể lên lịch thanh toán tự động thông qua dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến.

Thanh toán hóa đơn tự động xảy ra trên một hệ thống thanh toán điện tử, chẳng hạn như Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH).