Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thu nhập khả dụng

Thu nhập khả dụng (Disposable income) là số tiền thu nhập sau thuế mà một cá nhân hoặc hộ gia đình có thể chi tiêu hoặc tiết kiệm.

Thu nhập khả dụng được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch tài chính cá nhân, vì nó là nguồn thu nhập chính mà một cá nhân có thể dựa vào để lập lên ngân sách cho việc chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư một cách phù hợp và hợp lý nhất.

Thu nhập khả dụng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, như lương, tiền cho thuê nhà, lại tiền gửi, cổ tức hoặc các khoản thu nhập định kỳ khác.