Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh (Blue-ocean strategy) là chiến lược phát triển và mở rộng thị trường, nơi mà không có sự canh tranh hoặc cạnh tranh là không cần thiết. Đại dương xanh (Blue-ocean) chỉ các thị trường mới nổi và không có sự cạnh tranh, trong khi đại dương đỏ (Red-ocean) chỉ các thị trường hiện tại và có sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường này.

Đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, là các ngành chưa tồn tại hoặc chưa được biết đến, gắn liền với lợi nhuận tiềm năng cao. Trong thị trường này, doanh nghiệp được khuyến khích tập trung vào việc đổi mới và sáng tạo để tạo ra giá trị mới cho khách hàng, thay vì cố gắng cạnh tranh trực tiếp với đối thủ trong các thị trường hiện tại.

Một thị trường đại dương xanh thuần khiết không có đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường đại dương xanh có lợi thế là người đi đầu, lợi thế về chi phí trong tiếp thị mà không có cạnh tranh, khả năng định giá mà không bị hạn chế và tính linh hoạt trong việc đưa ra lời đề nghị theo nhiều hướng khác nhau. Ford và Apple là hai ví dụ về công ty hàng đầu đã tạo ra đại dương xanh bằng cách theo đuổi sự khác biệt hóa sản phẩm cao với chi phí tương đối thấp, điều này cũng làm tăng các rào cản cạnh tranh và gia nhập đối với các đối thủ khác.

Ngược lại, thị trường đại dương đỏ có rất nhiều đối thủ, các công ty phải đấu tranh quyết liệt để có được miếng bánh lợi nhuận. Vì thế, các công ty hoạt động trong thị trường này buộc phải sử dụng các chiến lược kinh doanh rất khác so với những công ty có thị trường riêng. Thay vì cố gắng tạo ra nhu cầu, các công ty trong đại dương đỏ cố gắng thu hút người tiêu dùng hiện tại thông qua tiếp thị, giảm giá hoặc cải tiến sản phẩm.