Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Liên kết

Corporate Affiliates – Công ty liên kết: Công ty liên kết là công ty do hai doanh nghiệp trở lên có tư cách pháp nhân liên kết với nhau thành lập nên.

Các bên trong quan hệ liên kết đóng góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, nhưng phải đảm bảo không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nhằm hạn chế nắm giữ quyền chi phối và quyền kiểm soát.

Affiliate Marketing – Tiếp thị liên kết: Trong lĩnh vực bán lẻ và đặc biệt là trong thương mại điện tử một công ty bán sản phẩm của những người bán khác để thưởng hoa hồng là một công ty liên kết.

Theo đó, hàng hóa được sản xuất hàng từ nhà cung cấp, nhưng giao dịch mua bán được thực hiện tại trang web của công ty liên kết.

Tại Việt Nam, Shopee Affiliate và Lazada Affiliate là hai nền tảng tiếp thị liên kết phổ biến.

International Affiliates: Một công ty đa quốc gia có thể thành lập các chi nhánh để thâm nhập thị trường quốc tế đồng thời bảo vệ tên tuổi của công ty mẹ trong trường hợp công ty liên kết thất bại hoặc công ty mẹ không được ưa chuộng do có nguồn gốc nước ngoài.