Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích SWOT

SWOT là từ viết tắt của: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức).

Phân tích SWOT là một phương pháp để xác định và phân tích điểm mạnh và điểm yếu bên trong cũng như các cơ hội và mối đe dọa bên ngoài của một công ty.

Đồng thời định hình hoạt động hiện tại và tương lai, giúp phát triển các mục tiêu chiến lược của công ty đó.

- Điểm mạnh (Strengths) là các nguồn lực mà công ty sẵn có, chiếm ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh bao gồm, chẳng hạn như thương hiệu, cơ sở khách hàng, thành tựu, doanh thu,…

- Điểm yếu (Weaknesses) là các yếu tố, mục tiêu mà doanh nghiệp chưa đạt được như mong đợi và cần được cải thiện để duy trì tính chất cạnh tranh trên thị trường, chẳng hạn như lợi nhuận thấp, số dư nợ cao, thâm hụt nguồn vốn…

- Cơ hội (Opportunities) là các yếu tố bên ngoài có thể mang lại thuận lợi trong kinh doanh, cũng như các lợi thế cạnh tranh nào đó cho công ty.

Ví dụ như thuế quan giảm có thể làm việc xuất khẩu trở nên dễ dàng, hay lãi vay giảm khiến chi phí vốn đầu tư rẻ hơn, qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng cũng như giúp tăng doanh số.

- Thách thức (Threats) đề cập đến các yêu tố mang lại bất lợi, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Ví dụ như một trận bão lũ làm thiệt hại năng suất cây trồng, hay là đối thủ cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Việc định ra một mô hình SWOT giúp nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quát, thực tế dựa trên các thông tin về công ty, doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp với tỷ lệ thành công cao hơn.