Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thương mại hóa

Thương mại hóa (Commercialization) là quá trình đưa sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường. Hành động này đòi hỏi phải sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ khách hàng, v.v để đạt được thành công thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Giai đoạn xác định các bên quan tâm thường được tích hợp vào quá trình xem xét đối tượng khách hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ được thương mại hóa. Để thương mại hóa thực sự thành công, một công ty phải đáp ứng đồng thời nhu cầu của khách hàng mục tiêu và các bên quan tâm.

Thông thường, thương mại hóa xảy ra sau khi một doanh nghiệp nhỏ đã phát triển và mở rộng quy mô hoạt động cũng như đạt đến mức độ cho phép doanh nghiệp đó tiếp cận thành công thị trường lớn hơn.

Ví dụ: nếu một tiệm bánh nhỏ nổi tiếng với bánh quế và đã bán chúng rất thành công, họ có thể thương mại hóa sản phẩm của mình bằng cách bán bánh quế đóng gói cho các cửa hàng tạp hóa địa phương, nơi những người khác có thể mua bánh ngọt và tiệm bánh có thể tăng doanh thu của mình bởi nhiều yếu tố.

Thương mại hóa đòi hỏi một chiến lược tiếp thị và giới thiệu sản phẩm được phát triển cẩn thận, bao gồm lên ý tưởng, xem xét quy trình triển khai, xác định các bên quan tâm. Giai đoạn hình thành ý tưởng giống như cái miệng của cái phễu. Mặc dù nhiều ý tưởng lọt vào đầu phễu nhưng cuối cùng chỉ có một phần nhỏ đi xuống hướng triển khai. Giai đoạn này sử dụng lý thuyết "Bốn chữ P" bao gồm sản phẩm (Product), giá cả (Price), phân phối (Place) và khuyến mãi (Promotion) để xác định các sản phẩm sẽ tạo ra, mức giá để bán, cơ sở khách hàng mục tiêu và các chiến dịch tiếp thị mà họ sẽ triển khai.

Để một sản phẩm hoặc dịch vụ tiềm năng đủ điều kiện để thương mại hóa, các nỗ lực nghiên cứu và phát triển (R&D) phải truyền đạt mức giá trị công đồng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Giai đoạn xem xét quy trình triển khai sẽ cân nhắc về tính khả thi, chi phí và suy nghĩ về cách triển khai chiến lược thương mại hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu và các biện pháp pháp lý khác được xem xét để thực hiện nhằm bảo vệ quyền trí tuệ của sản phẩm trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.