Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tính kinh tế theo quy mô

Tính kinh tế theo quy mô (Economies of scale), hay lợi thế về quy mô, là lợi thế về chi phí mà các công ty thu được khi việc sản xuất được tối ưu hóa và trở nên hiệu quả hơn.

Nói cách khác, chi phí trung bình trên một đơn vị sản lượng giảm xuống cùng với sự gia tăng về quy mô sản lượng sản xuất của một công ty.

Các công ty lớn có thể đạt được điều này bằng cách tăng sản lượng, như vậy chi phí trên mỗi sản lượng sẽ thấp hơn nhiều khi được dàn trải trên một số lượng hàng hóa lớn, nhất là các chi phí cố định.

Qua đó, công ty có thể hạ giá thành của mình xuống tới một mức cạnh tranh hơn nhiều so với các đối thủ có quy mô sản xuất nhỏ hơn.

Có một số lý do giải thích tại sao tính kinh tế theo quy mô làm giảm chi phí trên một đơn vị sản lượng.

Thứ nhất là nhờ sự chuyên môn cao ở lao động cộng với công nghệ tích hợp hơn tân tiến thúc đẩy khối lượng sản xuất.

Thứ hai, chi phí trên mỗi đơn vị thấp hơn có thể đến từ các đơn đặt hàng số lượng lớn từ các nhà cung cấp hoặc công ty có chi phí vốn huy động hay đi vay ban đầu cho việc sản xuất thấp.

Thứ ba, chi phí của các chức năng vận hành nội bộ được cắt giảm, nên chi phí phân bổ trên mỗi đơn vị sản lượng sẽ đồng thời được giảm bớt.