Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí vốn huy động

Chi phí vốn huy động (Cost of funds, CoF) được sử dụng để đo lường số tiền lãi mà các tổ chức tài chính phải trả để có được vốn.

Nói cách khác, nó đề cập đến lãi suất (%) mà các ngân hàng phải trả khi họ đi vay vốn từ ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính khác hoặc các nhà đầu tư khác.

Chi phí vốn huy động thấp có nghĩa là ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận tốt hơn khi vốn huy động này được sử dụng để cho người đi vay vay.

Khi CoF cao, chi phí này sẽ được ngân hàng chuyển xuống cho người đi vay thông qua việc tăng lãi suất vay, nghĩa là người đi vay phải trả lãi suất cao hơn để tiếp cận tín dụng.

Chênh lệch giữa CoF và lãi suất tính cho người đi vay là một trong những nguồn lợi nhuận chính của nhiều tổ chức tài chính.

Lưu ý rằng, CoF không giống với chi phí sử dụng vốn (cost of capital).

Chi phí của các quỹ (CoF) đề cập đến số tiền, hay khoản lãi, mà các ngân hàng phải trả để có được vốn để cho khách hàng của họ vay.

Trong khi chi phí sử dụng vốn (CoC) là tổng số tiền, hay chi phí vốn bỏ ra đầu tư ban đầu, mà doanh nghiệp cần có để tài trợ cho các hoạt động hay một dự án mới của mình.