Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Binance Coin

Binance Coin (BNB) là tiền mã hóa do sàn giao dịch Binance phát hành và giao dịch với biểu tượng BNB. Tính đến tháng 6/2023, Binance Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng 8.3 tỷ USD.

BNB ban đầu dựa trên mạng Ethereum nhưng hiện là tiền tệ gốc, thuộc quyền sở hữu và được lưu trữ trong hệ thống blockchain của Binance.

Mỗi quý, Binance sử dụng một phần năm lợi nhuận của mình để mua lại và phá hủy vĩnh viễn, hoặc "đốt" các đồng tiền Binance được lưu trữ trong hệ thống của mình.

Binance được tạo ra như một mã giảm phí giao dịch vào năm 2017, nhưng việc sử dụng nó đã mở rộng sang nhiều ứng dụng, bao gồm thanh toán phí giao dịch (trên Binance Chain), đặt phòng du lịch, giải trí, dịch vụ trực tuyến và dịch vụ tài chính.