Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số P/Book


Chỉ số P/B (Price to Book ratio) là chỉ số Giá / Giá trị sổ sách mỗi cổ phần, được dùng để so sánh giá của cổ phiếu hiện tại và giá trị sổ sách của cổ phiếu đó.

Công thức tính chỉ số P/B:

P/B = Giá cổ phiếu / Giá trị sổ sách mỗi cổ phần

hoặc P/B = Vốn hoá thị trường / Vốn chủ sở hữu

P/B thường có mức cao hơn 1.0x. Nếu P/B nhỏ hơn 1.0x, thì công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách. Nhìn chung, nếu P/B thấp, nghĩa là giá cổ phiếu càng rẻ và ngược lại.

Tuy nhiên, để đánh giá đúng tiềm năng của một doanh nghiệp, thì P/B cần phải được so sánh với các công ty trong ngành. Ví dụ, một công ty có mức P/B khoảng 1.0x là tương đối thấp nhưng nếu toàn ngành đang có mức P/B trung bình ở mức 0.8x thì mức 1.0x sẽ trở thành cao hoặc đắt.