Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một loại chứng khoán phái sinh, hoạt động gần giống như hợp đồng tương lai. Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận, có thể tuỳ chỉnh, giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa hoặc chứng khoán ở một mức giá được xác định trước và vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro biến động giá của tài sản cơ sở hoặc để đầu cơ chênh lệch giá. Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá, tiền tệ hoặc lãi suất.

Trong khi hợp đồng tương lai là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa và có thể được giao dịch trên một sàn giao dịch, thì hợp đồng kỳ hạn chỉ đơn giản là một thỏa thuận riêng giữa người mua và người bán, thường được giao dịch trên thị trường OTC.

Hợp đồng kỳ hạn thường không được quản lý chặt chẽ bởi các Sở giao dịch và chúng ít được tiếp cận với các nhà đầu tư cá nhân hơn. Do những tính chất này, nó có nhiều cơ hội hơn để tùy chỉnh các điều khoản theo nhu cầu của người mua và người bán, qua đó thích hợp hơn với việc phòng ngừa rủi ro thay vì đầu cơ.

Trong thực tế, hợp đồng kỳ hạn rất hữu ích trong việc giúp người mua và nông dân phòng ngừa trước sự thay đổi giá của tài sản hoặc hàng hóa cơ sở như lúa mì, bắp hay đậu nành.

Ví dụ, giá gạo hiện đang là 25,000đ/kg, bạn cần mua 10 tấn gạo vào thời điểm 6 tháng sau với mức giá này, bạn có thể ký một hợp đồng kỳ hạn 6 tháng với bên sản xuất với mức giá ấn định này, 6 tháng sau nếu giá gạo có tăng cao thì hợp đồng này vẫn có thể bảo vệ bạn với mức giá đã được ký kết.