Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai (Futures contract) là một loại chứng khoán phái sinh, là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa hoặc chứng khoán ở một mức giá được xác định trước và vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng để có thể giao dịch trên sàn giao dịch tương lai.

Người mua hợp đồng tương lai có nghĩa vụ thực hiện mua và nhận tài sản cơ sở khi hợp đồng tương lai đáo hạn, và người bán hợp đồng tương lai sẽ có nghĩa vụ cung cấp và giao tài sản cơ sở vào ngày đáo hạn.

Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để mở vị thế mua hoặc bán khi có suy đoán về xu hướng giá của chứng khoán, hàng hóa hoặc công cụ tài chính.

Hiện, sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam giao dịch chứng khoán phái sinh thông qua các hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ và 4 hợp đồng tương lai Chỉ số VN30. Phổ biến với nhà đầu tư cá nhân nhất là hợp đồng tương lai chỉ số VN30, có tài sản cơ sở là chỉ số VN30 và được mô phỏng theo kỳ vọng giá của chỉ số này.

4 hợp đồng tương ứng với 4 thời điểm đáo hạn là tháng hiện tại, tháng kế tiếp, tháng cuối của quý hiện tại và tháng cuối của quý kế tiếp. Ví dụ, nếu danh mục đầu tư của bạn nắm giữ một phần lớn các cổ phiếu trong rổ VN30 và bạn sợ thị trường có thể có những điều chỉnh giảm đáng kể trong vài ngày tới, bạn có thể mở vị thế bán với hợp đồng tương lai VN30 của tháng này. Qua đó, mức lãi lỗ của hai vị thế này, một là bên cơ sở, hai là bên phái sinh, sẽ bù trừ cho nhau và bạn có thể giảm thiểu được mức tổn thất cho tổng danh mục của mình.