Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ ETFs

Quỹ ETF (Exchange Traded Fund) hay Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ hoạt động mô phỏng theo sự biến động của một chỉ số tham chiếu như chỉ số chứng khoán, hàng hoá hoặc một loại tài sản nào đó. Quỹ ETFs được hình thành do nhiều nhà đầu tư góp tiền vào và hoạt động giống như một quỹ tương hỗ. Quỹ ETF thường được giao dịch trên sàn giống như cổ phiếu, và nhà đầu tư có thể mua hoặc bán chúng trong suốt thời gian giao dịch.

Quỹ ETF được điều hành bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, tuy nhiên do nó theo một chiến lược mô phỏng chỉ số, nên thường phí mua chứng chỉ quỹ và phí quản lý quỹ sẽ rẻ hơn so với phí của quỹ tương hỗ. Quỹ ETF đã trở thành một phần quan trọng trong thị trường tài chính và là một công cụ đầu tư phổ biến cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Nó cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán với mức độ đa dạng hóa cao, chi phí thấp và tính linh hoạt trong giao dịch.


Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư ETF - 11 điều về quỹ ETF mà nhà đầu tư cần biết