Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lỗ đầu tư vốn

Lỗ đầu tư vốn (Capital loss) là khoản lỗ phát sinh khi tài sản được bán ra với giá thấp hơn giá mua ban đầu. Thường các khoản đầu tư phát sinh lỗ đầu tư sẽ không bị đánh thuế. Tuy nhiên trường hợp cổ phiếu niêm yết hoặc cồ phiếu của công ty cổ phần, hiện nay chịu mức thuế 0.1% trên tổng giá trị cổ phiếu bán, bất kể lời hay lỗ. Nếu bạn chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH với mức giá chuyển nhượng thấp hơn giá đầu tư hay vốn góp ban đầu, bạn sẽ được coi là phát sinh lỗ đầu tư vốn và không phải chịu thuế.