Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận kỳ vọng

Lợi nhuận kỳ vọng (Expected return) là khoản lợi nhuận bình quân mà một nhà đầu tư kỳ vọng có được trong tương lai từ khoản đầu tư ban đầu của họ trên cơ sở xác suất các khả năng sinh lời dự tính.

Đây là một chỉ số có vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và thậm chí là cả một nền kinh tế.

Do đó, bất cứ nhà đầu tư nào cũng luôn mong muốn tối đa hóa phần lợi nhuận của mình khi thực hiện việc đầu tư hay sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, lợi nhuận kỳ vọng được xem là chi phí cơ hội, mức lợi suất mà các nhà đầu tư nhận được khi rót vốn vào một khoản đầu tư thay vì tiến hành các hoạt động sử dụng vốn khác và bao gồm cả rủi ro mà họ có thể gặp phải.

Ví dụ, khoản đầu tư A của bạn như sau:

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của khoản đầu tư:

A = (- 20%) x 15% + 10% x 25% + 30% x 40% + 50% x 20% = 21.5%

Việc dự tính lợi nhuận kỳ vọng có thể khá khó khăn. Nhà đầu tư cần trang bị kiến thức về tài chính cũng như quan sát kỹ lưỡng những biến chuyển của thị trường để có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Đối với các doanh nghiệp, chỉ số này còn thể hiện chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn chủ sở hữu, nhằm hướng đến tối đa hóa giá trị cổ phiếu.

Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá các dự án đầu tư để lựa chọn các dự án đem lại lợi nhuận kỳ vọng cao hơn mức chi phí vốn bỏ ra ban đầu.